Arpi


 

train
Artiste: Arpi
Prix: 395.00$
#2401
eglise rouge
Artiste: Arpi
Prix: 295.00$
#2402
train banlieu
Artiste: Arpi
Prix:
vendu
#2403
eglise grise
Artiste: Arpi
Prix: 295.00$
#2404
train bleu
Artiste: Arpi
Prix:295.00$
#2405

eglise verte
Artiste:Arpi
Prix:
vendu
#2406
eglise bleu
Artiste:Arpi
Prix:
vendu
#2407
eglise rouge
Artiste: Arpi
Prix: 295.00$
#2408
eglise bois
Artiste: Arpi
Prix: 275.00$
#2409
eglise 4fois
Artiste: Arpi
Prix: 275.00$
#2410
eglise brune
Artiste: Arpi
Prix: 175.00$
#2411
eglise mauve
Artiste: Arpi
Prix: 295.00$
#2412

the black church
Artiste: Arpi
Prix:
275.00$
#2414

 
eglise
or

Artiste:Arpi
Prix:
vendu
#2413
 
 
train rouge
Artiste: Arpi
Prix:
150.00$
#2415
métro
Artiste: Arpi
Prix:
150.00$
#2416

Lampadaire triste
Artiste:Arpi
16x48(4toiles)
Prix:275.00$
#2417

 
Interdit d'uriner
Artiste:Arpi
36x48
Prix:300.00$
#2418

 
McGill
Artiste:Arpi
30x75
Prix:295.00$
#2419

 
surfin
Artiste:Arpi
38x45
Prix:295.00$
#2420

Go!
Artiste:Arpi
47x70
Prix:350.00$
#2422
 

Éclairage primaire
Artiste:Arpi
12x54
Prix:225.00$
#2421
   
   
Sapin nordique
Artiste:Arpi
Prix:295.00$
#2423

 
Invert
Artiste:Arpi
48x60(2toiles)
Prix:300.00$
#2423

Rodz One

 

Marilyn
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 20''x24''
Prix:Vendu
#06 01

Mars attack
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 24''x24''
Prix:150.00S
#06 02
JeeDee
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 30''x30''
Prix:Vendu
#06 03

Marianne
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Acrylique
Dimension: 30''x30''
Prix:Vendu
#06 04

032
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 30''x30''
Prix: Vendu
#06 05

Twins
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 30''x24''
Prix: Vendu
#06 06

Filipa
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Acrylique
Dimension: 24''x24''
Prix: Vendu
#06 07

3h a.m.
Nom d'artiste:Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 24''x36"
Prix: 350 $
#06 11
2h a.m.
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 24''x36''
Prix: 250 $
#06 12
1h a.m.
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 24''x24"
Prix: 250 $
#06 131
39 01
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 30"x40"'
Prix: 350$
#06 14
39 02
Nom d'artiste: Rodz
Médium: Aérosol
Dimension: 30"x40"
Prix: 350$
#06 151
Sans titre Nouvelle
Nom d'artiste:Rodz
Médium:Aérosol
Dimension:54"x70"'
Prix: 400$

sans titre Nouvelle
Nom d'artiste:Rodz
Médium:Aérosol
Dimension:24"x24"'
Prix: 250$

woman Nouvelle
Nom d'artiste:Rodz
Médium:Aérosol
Dimension:24"x24"'
Prix: 250$

 

 

Naes

 

Space invader PT II
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Prix: 40.00$
Dimension: 8"x10"
#04 02

Le dégat 2
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 24"x12"
Prix: Vendu
#04 03

Bloodz
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 8"x11"
Prix: 70.00$
#04 04
1XL
Nom d'artiste: Naes
Médium :acrylique et marker
Dimension: 18"x14"
Prix: 100.00$
#04 0
My name is
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique
Dimension: 8"x11"
Prix: 70.00$
#04 06

Sans titre
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 20"x16"
Prix: Vendu
#04 07

Just to get a rep
Nom d'artiste: Naes
Médium :acrylique
Dimension: 24"x12"
Prix: 150.00$
#04 08

Tequilla
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 16"x20"
Prix: vendu
#04 14

Le dégat
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 16"x20"
Prix: 100.00$
#04 10

Tequilla 2
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique et marker
Dimension: 16"x20"
Prix: vendu
#04 11

Rose
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique
Dimension: 28"x20"
Prix: 125.00$
#04 12

Sans Titre
Nom d'artiste: Naes
Médium: acrylique
Dimension: 24"x20"
Prix: 125.00$
#04 13


Monk-E

 

Ghandi
Nom d'artiste: Monk-e
Médium: Aérosol
Dimension: 14''x48''
Prix: Vendu
#03 01

:Ghandi
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 14''x48''
Prix: Vendu
#03 02

Abstractif
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Mixte
Dimension: 48''x24''
Prix: 437.00$
#03 03

Primate
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 20''x26''
Prix: L'Autre galerie
#03 04

Can
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 60''x24''
Prix: 800.00$
#03 05

Éléphants
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 36''x48''
Prix: Vendu
#03 06

Guerre
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 96''x48''
Prix: Vendu
#03 13

Yeux
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48''x24''
Prix: Vendu
#03 09

Yeux
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48"x24"
Prix: L'Autre galerie
#03 11

Yeux
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48''x24''
Prix: L'Autre galerie
#03 12

 

 

Yeux
Nom d'artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48''x24''
Prix: L'Autre galerie
#03 13

Green face
Artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48''x24''
Prix:
497.00$
#0314
orgue et couleur
Artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Dimension: 48''x24''
Prix:
250.00$
#0315
visage
Artiste: Monk.e
Médium: Aérosol
Prix:
195.00$
#0316

 

Ahcer


Ghetto superstar
Nom d'artiste: Ahcer
Médium: Mixte
Dimension: 24"x30"
Prix: vendu
#01 01

Drps
Nom d'artiste: Ahcer
Médium: Mixte
Dimension: 30"x24"
Prix: 225.00$
#01 02

Up!
Nom d'artiste: Ahcer
Médium: Mixte
Dimension: 30''x36"
Prix: vendu
#01 06

 

 

Zeck

 

Bodé
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 24"x20"
Prix:150.00$
#12 01

Da girafe
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 24"x24"
Prix:175.00$
#12 02

La porte
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 36"x18"
Prix:250.00$
#12 03

Skript
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 18''x14"
Prix:150.00$
#12 04

Sans Titre
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension:(2X)14"X18"
Prix: 200.00$
#12 05

Stop
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 40"X30"
(non-montée)
Prix: 95.00$
#12 07

Sans Titre
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 24"X17'
(non-montée)
Prix: 75.00$
#12 08

Sans Titre
Nom d'artiste: Zeck
Médium: Mixte
Dimension: 40"x30''
Prix: 600.00$
#12 09

Zekoloneum
Nom d'artiste: Zeck
Médium: airbrush
Dimension:
Prix:vendu
#12 10

Just keap it real
Nom d'artiste: Zeck
Médium: airbrush
Dimension: 36 X 24
Prix: 375$
#12 11

Village Fantôme
Nom d'artiste: Zeck
Médium: airbrush
Dimension: 36 X 48
Prix: 550$
#12 12

Jeep
Artiste: Zeck
Prix: vendu
#1213

 

Stack

 

Old skoolin
Nom d'artiste: Stack
Médium: Aérosol et marker
Dimension: 36"X48'
Prix: 325.00$
#08 01

Abbyse du funk
Nom d'artiste: Stack
Médium: Aérosol et marker
Dimension: 20"x16''
Prix: 125.00$
#08 02

Expensive propaganda
Nom d'artiste: Stack
Médium: Aérosol et marker
Dimension: 24"x12"
Prix: 150.00$
#08 03

 

Sage

 

The green
Nom d'artiste:Sage
Médium:Aérosol/marker
Dimension:20"X16''
Prix:150.00$
#07 01

Fu*k racism
Nom d'artiste:Sage
Médium:Aérosol/ marker
Dimension:16"x20''
Prix:200.00$
#07 02

Sans Titre
d'artiste:Sage&Cems
Médium:Aérosol/marker
Dimension: (2)x16"X20''
Prix: 300.00$
#07 03

Sans Titre
Nom d'artiste:Sage
Médium:Aérosol/marker
Dimension: 16"x20''
Prix: 200.00$
#07 04

Sans Titre:
Nom d'artiste:Sage
Médium:Aérosol/marker
Dimension: 29"X19"'
(non montée)
Prix: 75.00$
#07 05

L'oiseau propre
Nom d'artiste:Sage&Ajun
Médium:Aérosol/marker
Dimension: 26"x28''
(non montée)
Prix: 75.00$
#02 05

 

Strike

 

Sam & Twich
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension: 16"x20''
Prix: 135.00$

Witchblade
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension: 48"x24''
Prix: Vendu

 

RIP Riopel
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension: 16"x20"
Prix: 350.00$

Dali
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension:
Prix:Vendu

 

Spawn
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension:
Prix: Vendu

 

:Strike's back
Nom d'artiste: Strike
Médium: Mixte
Dimension:
Prix: Vendu

 

 

F.One (Ajun)

 

7 minutes in the life of Ajun
Nom d'artiste: F.One
Médium: Mixte
Dimension: 12"X24''
Prix: Vendu
#02 01

Les nuages
Nom d'artiste: F.One
Médium: Mixte
Dimension: 12"x9''
Prix: 55.00$
#02 02

F.ONE
Nom d'artiste: F.One
Médium: Mixte
Dimension: 24"X20"
Prix: 200.00$
#02 03

Wonderland
Nom d'artiste: F.One & Sage
Médium: Mixte
Dimension: 12"x16''
Prix: 70.00$
#02 04

Da light vs da darkness
d'artiste:F.One&Strike
Médium: Mixte
Dimension: 30"x20"
Prix: 500.00$
#02 06

 

Back 175

 

Poisson
Nom d'artiste: Back 175
Médium: Mixte
Dimension: 24"X72"
Prix: Vendu
#17 03

Dukkha
Nom d'artiste: Back 175
Médium: Mixte
Dimension: 32"x56''
Prix: 1250.00$
#17 01

Sans Titre
Nom d'artiste: Back 175 Médium: Mixte Dimension:
Prix: 625.00$
#17 02

Sans Titre
Nom d'artiste: Back 175 Médium: Mixte Dimension:
Prix: 625.00$
#17 02

Sans Titre
Nom d'artiste: Back 175
Médium:
Dimension:
Prix: Vendu
#17 05

Sans Titre
Nom d'artiste: Back 175
Médium:
Dimension:
Prix: 625$
#17 06

Titre:
Nom d'artiste: Back 175
Médium:
Dimension:
Prix:L'Autre galerie
#17 07

Sans Titre
Nom d'artiste: Back 175
Médium:
Dimension:
Prix: 475$
#17 08

 

Kaseko

 

L'oeil
Nom d'artiste: Kaseko
Médium: Mixte
Dimension: 64"X28"
Prix: 395.00$
#14 01

Free style
Nom d'artiste: Kaseko
Médium: Marker
Dimension: 25"x41''
Prix: 175.00$
#14 02

 

Saer

 

Le dégat I
Nom d'artiste: Saer
Médium: Mixte
Dimension: b16"X20"
Prix: 75.00$
#15 01

Le dégat II
Nom d'artiste: Saer
Médium: Mixte
Dimension: 16"X20"
Prix: 65.00$
#15 01

 

Wak!-32

 

Flop
Nom d'artiste: Wak! 32
Médium: acrylique
Dimension: 36"x23"
Prix: Vendu
#21 01

Jaune
Nom d'artiste: Timer
Médium: acrylique
Dimension: 12"x12"
Prix: L'Autre galerie
#21 02

Rouge
Nom d'artiste: Wak! 32
Médium: acrylique
Dimension: 12"x12"
Prix: L'Autre galerie
#21 03

 

SbuOne

 

Ectoplasmique01
artiste:SbuOne
Médium:Art digital
Prix:200.00
$
#3500

 
Ectoplasmique02
artiste:SbuOne
Médium:Art digital
Prix:200.00
$
#3501
 
Ectoplasmique 03
artiste:SbuOne
Médium:Art digital
Prix:200.00
$
#3502
 
People of the sun
artiste:SbuOne
Médium:Acrylique
Prix:375.00
$
#3503
 
Flow
artiste:SbuOne
Médium:Acrylique
Prix:575.00
$
#3504
   

 

 
Old school


Blue girl
Prix: Vendu

Café-Graffiti
Prix: 300$

le graffiteur
Prix: vendu

le marcher
Prix: Vendu

le party
Prix: 300$

Les trambatours
Prix: 250$
Chasseur
Prix: 350$

Chanteur
Prix: 350$

chenille
Artiste:Egyto
Médium:acrylique
Dimension: 40''x46''
Prix: 375.00$
sans titre
Dimension: 36''x30''
Prix: 275.00$
Victor Panin
Artiste: Victor Panin
Dimension: 22''x28''
Prix: 250.00$
Sans Titre
Artiste: Kaseko
Dimension: 22''x40''
Prix: 250.00$
jardin1
Artiste:Victor Panin'
Prix: 250.00$
jardin2
Artiste:Victor Panin'
Prix: Vendu

méduse
Artiste:Victor Panin'
Prix: 350.00$
Place Hydro-Québec
Artiste:Victor Panin'
Prix: 350.00$

1 2 Suivant

 


© 2006 Journal de la Rue: 4233, rue Ste-Catherine Est, Montréal, Qc, H1V 1X4, tel.: (514) 256-9000, Fax: (514) 256-9444